Entrada

1º Ciclo Design de Média Interactivos

1º Ciclo Design de Média Interactivos

Regulamento específico do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Design de Média Interactivos

O presente regulamento estabelece as normas previstas no “Regulamento dos cursos de 1º ciclo de estudos” da Universidade da Madeira